Počet prístupov:
356115
 
CHEMOXA a. s.
Obchodná 6, P. O. BOX 9
SK - 955 01 Topoľčany
+421 - (0)38-5321908 tel.-fax CENTRUM
+421 - (0)38-5321909 tel.-fax CENTRUM
+421 - (0)38-5321910 fax-modem
+421 - (0)905-407611 mobil-odbyt
+421 - (0)905-589476 mobil-odbyt
+421 - (0)905-609801 mobil-odbyt
+421 - (0)905-744367 mobil-odbyt
+421 - (0)905-869255 mobil-odbyt
e-mail: chemoxa@centrum.sk
e-mail: chemoxa@chemoxa.sk
 
tel.-fax 05-LABORA Prievidza
+421 - (0)46-5421745
Divízia: Priemyselné chemikálie
 • Kyseliny, Hydroxidy, Dusičnany, Dusitany, Chlorid draselný, Sírany, priemyselná Soľ, Siričitan sodný, Uhličitany, Fosforečnany, Litopon, Titánová beloba, Zinková beloba, iné pigmenty, Flokulanty a ďalšie.
 • Laky na kovy, plasty, UV-laky na lakovanie plastov a iné špec. laky.

Divízia: Chemické prípravky
 • Černiace prípravky na ocel, liatinu, meď, mosadz, hliník a iné.
 • Chemické patiny na farebné kovy.
 • Prípravky na omielanie kovov (kompoundy).
 • Emulzie na obrábanie kovov.
 • Antiadhézne prípravky proti rozstrekom pri zváraní.
 • Dezinfekčné a čistiace prípravky.
 • Penivé alebo nepenivé prípravky na odmasťovanie, čistenie a pranie.
 • Odpeňovače a iné špeciality.
 • Prípravky na zmäkčovanie vody.
 • Prípravky na fosfátovanie kovov.
 • Prípravky na morenie, vyjasňovanie a pasiváciu kovov.
 • Prípravky na chemické leštenie a odhrotovanie ocele, mosadze a pod.
 • Prípravky na vytesňovanie vody, ako náhrada sušenia.
 • Bezkonkurenčné ropné alebo vodné konzervačné prípravky, na dlhodobú alebo medzioperačnú konzerváciu kovov.
 • Inhibítory korózie pre vodné a parné okruhy.
 • Prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, koróznych nánosov a pod.

Divízia: Čisté a špeciálne chemikálie
 • Laboratórne, farmaceutické a liekopisné chemikálie, potravinárske chemikálie, chemikálie pre elektro-polovodiče.

Divízia: Laboratórne potreby, prístroje a zariadenia
 • Laboratórne sklo, porcelán, plasty, papier a nábytok.
 • Meracie prístroje, náradie a zariadenia pre laboratória.

Divízia: Priemyselné stroje a zariadenia
 • Kancelárske a priemyselné počítače a software.
 • Príslušenstvo, telieska, servis a stroje na omielanie kovov.
 • Technológia a zariadenie na morenie, odmasťovanie a ostatné povrchové úpravy kovov a nekovov.
 • Technologia a material na úpravu a zmäkčovanie vody.

Divízia: Autodoprava, chemické a technologické služby
 • Chemické a technologické poradenstvo.
 • Likvidácia alebo odkúpenie odpadových a laboratórnych chemikálií, likvidácia chemických odpadov.
 • Profesionálne odstránenie vodného kameňa a všetkých typov nánosov na kovovom a nekovovom povrchu + revízie TNS.
 • Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia.
 • Technologické a laboratórne skúšky.
 • Chemické analýzy.
 • Autodoprava a špedícia.